Spens je saopštio da zatvoreni bazeni neće raditi do 01.marta 2020. Nakon toga informacija o daljem radu se očekuje .

Takmičarske grupe če dobiti detaljne  informaciju o orgnizaciji treninga direkno od trenera.