naši

Programi

Treneri našeg kluba su veoma svesni koliko je potrebno naporno raditi na poboljšanju u vodi i znaju kako da pomognu plivačima da postignu ciljeve

Škola plivanja

Škola plivanja je Program namenjen deci koja su završila program Obuka neplivača ili deci koja nisu pohađala program Obuka neplivača ali su nakon izvršenog inicijalnog testiranja zadovoljila kritrijume za upis na program Škola plivanja. Program škola plivanja traje tri godine a izvodi se obukom od deset ili dvanaest termina mesečno. U školi plivanja polaznici uče pravilne tehnike plivanja. Uz redovne dolaske, imaće pravilan razvoj i pravilno držanje.

PREDŠKOLCI I PRVI RAZRED O.Š. :

PONEDELJAK-SREDA –PETAK OD 18,00-18,45 ILI   UTORAK –ČETVRTAK  OD 18,00-18,45 I  SUBOTA : 08,00-09,00

UZRAST OD II-IV RAZREDA O.Š. :  

PONEDELJAK-SREDA –PETAK  OD 19,00-19,45 ILI UTORAK –ČETVRTAK  OD 19,00-19,45 I  SUBOTA : 08,00-09,00

UZRAST OD V –VI RAZREDA O.Š: 

PONEDELJAK –SREDA –PETAK  OD 19:45-20:30  ILI UTORAK-ČETVRTAK OD 20:00-20:45 SUBOTA : 08:00 – 9:00

PROGRAM PREDVIĐA TRENINGE TRI (3) ILI DVA (2) PUTA NEDELJNO PO UZRASNIM GRUPAMA, A  POD NADZOROM STRUČNIH TRENERA.

CENA SVIH PROGRAMA ZA 3X NEDELJNO JE :  3.000,00 DIN.

CENA PROGRAMA ZA 2X NEDELJNO JE:

2.500,00DIN.

Rekreativni treninzi

Namenjen je osobama koje žele brže ostvarivanje postavljenih ciljeva i rezultata u odnosu na aktivnosti koje se sprovode u grupi polaznika. Prilikom izvođenja programa na svim terminima-treninzima (rekreaciji) uvek je sa vama stručna osoba koja vas uči, prati i daje vam savete kako biste u što bržem vremenu došli do željenog cilja…

PROGRAM ZA SREDNJOŠKOLCE I STUDENTE :

POLAZNIK MOŽE DA DOLAZI SVAKI RADNI DAN U TERMINU KOJI MU TOGA DANA ODGOVARA:   07,30-08,15; 15,00-15,45 ILI 15,45-16,30(PET PUTA)

CENA SAMO JUTARNJEG PROGRAMA(07,30-08,15)  JE 2.000 din.              

                 CENA SVIH PROGRAMA   JE :  3.000,00 DIN.               

Pripreme i kampovi- SKOURAS ( GRE ) 20.-29 avgust 2020

Svake godine  Plivački klub Vojvodina organizuje letnje pripreme u Grčkoj u sportsko-jezičkom kampu Skouras. Ove godine u sadnji sa turističkom agencijom Topvolley Summer Camp- Skouras ( Sutjeska 2 – u blizini recepcije bazena) Ponuda obuhvata 7 punih pansina ( 9 dana)  DETALJNIJE……

 Prijava je do 31.marta 2020 .Roditeljski je 11. marta 2020 u 20:00 gde se mogu dobiti detaljne informacije.Sve informacije Aleksandar Rosič 062541044 ili dirktno u agenciji Skouras ( Sutjeska 2 ) Spens…..

 

pišite nam

UKOLIKO IMATE NEKA PITANJA