Upravni odbor kluba je na II sednici održanoj, 13.09.2019.god.utvrdio visinu mesečne  članarine  u zavisnosti od vrste programa počev od 01.oktobra 2019.god.

1.Škola tehnika plivanja svih nivoa, tri puta nedeljno : predškolci i uzrast od I-VIII razreda o.š. -3000.00RSD

2.Škola tehnika plivanja svih nivoa, dva puta nedeljno u terminima od 19,00 ili 20,00h utorkom i četvrtkom-2500,00.RSD.

3.Program za srednjoškolce i studente,svaki radni dan u jednom od rasploživa tri  terminima po izboru (07,30-08,15,00-15,45;15,45-16,30) – 3000,00 RSD

4.Program za srednjoškolce i studente, svaki radni dan  u jutarnjem terminu od 07,30-08,15h -2000,00RSD

5.Polaganje znanja plivanja I izdavanje potvrde za odrasle………………………………………………….1000,00RSD

Članarina se plaća do petog,a najkasnije do destog u tekućem mesecu, NAKON TOGA DETE NEĆE MOĆI DA PRISUSTVUJE TRENINGU.

ČLANARINE ( važi od oktobra 2019)

CENOVNIK ZA TAKMIČARE ( važi od oktobra 2019)