U.O.Kluba je na V sednici održanoj,09.09.2021. god.utvrdio visinu mesečne  članarine  u zavisnosti od vrste programa počev od 01.oktobra 2021.

1.Škola tehnika plivanja svih nivoa, tri puta nedeljno : predškolci i uzrast od I-VIII razreda o.š. – 3500,00 RSD

2.Program za srednjoškolce i studente,svaki radni dan  : 3500,00

3.Polaganje znanja plivanja I izdavanje potvrde za odrasle………………………………………………….1500,00 RSD

Članarina se plaća do petog,a najkasnije do destog u tekućem mesecu, NAKON TOGA DETE NEĆE MOĆI DA PRISUSTVUJE TRENINGU.

Ukoliko je na edukativne programe upisano dvoje ili troje  dece(rođena braća i sestre) mesečna članarina se plaća:

  1. Dvoje dece – pun iznos članarine za jedno dete + 2000,00 za drugo deteukupno  ( 3500,00+ 2000,00=5500,00)
  2. Troje dece –   pun iznos članarine za dvoje dece ,treće upisano dete ne plaća članarinu (7000,00)

U slučaju kontinuiranih opravdanih izostanaka sa treninga u tekućem mesecu uz odgovarajuće pisano opravdanje moguće je ostvariti umanjenje članarine za naredni mesec na sledeći način:

a.Uredno plaćena članarina za tekući mesec , dete je prisustvovalo na jednom ili dva treninga –članarina se prebacuje na sledeći mesec.

b.Uredno plaćena članarina za tekući mesec ,dete prisustvovalo najviše na  šest i  treninga –članarina se umanjuje na polovinu iznosa za sledeći mesec za polaznike programa 3x nedeljno. Svi ostali izostanci mogu se nadoknaditi u dogovoru sa trenerom  u tekućem ili narednom mesecu.

  1. Polaznici programa za studente i srednjoškolce imaju mogućnost da dolaze u prvoj ili drugoj polovini tekućeg meseca i da plate polovinu mesečnečlanarine.( 1750,00)

Članarinu je moguće platiti u  kancelariji,  preko računa i elektronski  ,a dokaz o uplati doneti u kancelariju kluba radi evidencije i overe članske  kartice,a duplikat predati treneru.

Tekući račun: Erste 340-1926-69;

Broj modela 97 poziv na broj 97223101702512 Primalac PK.“VOJVODINA“  svrha uplate ČLANARINA ZA ŠKOLU TEHNIKA NPR. Oktobar 2021 NAVESTI IME DETETA/ CE

                                                                                                                                                P.K.“VOJVODINA“

                                                                                                                                             Predsednik : Goran Grbić

ODLUKA – članrine od 01.oktobra 2021

ODLUKA -članrina za takmičare od 01.oktobra 2021

RADNO VREME KANCELARIJE od 01. oktobra 2021