U.O.Kluba je na IX sednici održanoj17.03.2023.god..utvrdio visinu mesečne  članarine  u zavisnosti od vrste programa počev od 01.04.2023.GOD.

1.Škola tehnika plivanja svih nivoa, tri puta nedeljno : predškolci i uzrast od I-VIII razreda o.š. –4000,00 RSD

                                                                       Dva puta nedeljno:  3000,00 RSD.

2.Program za srednjoškolce i studente,svaki radni dan  : 4000,00 RSD.

3.Polaganje znanja plivanja I izdavanje potvrde za odrasle………………………………………………….1500,00 RSD

  1. Predtakmičarska grupa ( kod Miloša Jajića) ……………………………………………………………………4000,00RSD

Članarina se plaća do petog,a najkasnije do destog u tekućem mesecu, NAKON TOGA DETE NEĆE MOĆI DA PRISUSTVUJE TRENINGU.

Ukoliko je na edukativne programe upisano dvoje ili troje  dece(rođena braća i sestre) mesečna članarina se plaća:

  1. Dvoje dece(3X) – pun iznos članarine za jedno dete + 2000,00 za drugo dete ,ukupno  (4000,00+ 2000,00=6000,00 )ili 2x nedeljno  4500,00RSD
  2. Troje dece(3x) –   pun iznos članarine za dvoje dece ,treće upisano dete ne plaća članarinu  8000,00RSD                 ili za 2x nedeljno  6000,00 RSD.

U slučaju kontinuiranih opravdanih izostanaka sa treninga u tekućem mesecu uz odgovarajuće pisano opravdanje moguće je ostvariti umanjenje članarine za naredni mesec na sledeći način:

a.Uredno plaćena članarina za tekući mesec , dete je prisustvovalo na jednom ili dva treninga –članarina se prebacuje na sledeći mesec.

b.Uredno plaćena članarina za tekući mesec ,dete prisustvovalo najviše na  šest treninga –članarina se umanjuje na polovinu iznosa za sledeći mesec za polaznike programa 3x nedeljno, za polaznike programa 2x nedeljno  4 izostanka.Svi ostali izostanci mogu se nadoknaditi u dogovoru sa trenerom  u tekućem ili narednom mesecu.

  1. Polaznici programa za studente i srednjoškolce imaju mogućnost da dolaze u prvoj ili drugoj polovini tekućeg meseca i da plate polovinu mesečnečlanarine.( 1750,00)

Članarinu je moguće platiti u  kancelariji,  preko računa i elektronski  ,a dokaz o uplati doneti u kancelariju kluba radi evidencije i overe članske  kartice,a duplikat predati treneru.

Tekući račun: Erste 340-1926-69;

Broj modela 97 poziv na broj 97223101702512 Primalac PK.“VOJVODINA“  svrha uplate ČLANARINA ZA ŠKOLU TEHNIKA  NPR. APRIL 2023.  NAVESTI IME DETETA/ CE

 

                                                                                                                                                P.K.“VOJVODINA“