Za vreme predstojećih praznika važi sledeći raspored treninga i satnica: